ჩვენი გამოცდილება
აკადემიური განვითარების საერთაშორისო ინსტიტუტი შედარებით ახალი ორგანიზაციაა, თუმცა ჩვენ გაგვაჩნია აკადემიუღი ღონისძიებების ორგანიზების საკმაო გამოცდილება და შესაძლებლობები. წლების განმავლობაში ორგანიზაციამ აკადემიური ღონისძიებების მართვის ფართო გამოცდილება და ცოდნა დააგროვა, რაც საშუალებას გვაძლევს მომხმარებლებს მაღალი სტანდარტის მომსახურება შევთავაზოთ. ჩვენ ვმუშაობთ  საქართველოში, მის ფარგლებს გარეთ და კლიენტებს ვთავაზობთ თავიანთი კვლევების პრეზენტაციის, კოლეგებთან გამოცდილების გაზიარებისა და აკადემიური ქსელის განვითარების შესაძლებლობას.

რამდენიმე ფაქტი ჩვენი აკადემიური საქმიანობიდან:
სოციალურ მეცნიერებებთა მე-2 საერთაშორისო აკადემიური კონფერენცია , 26–27 ივლისი 2014 სტამბული, თურქეთი

სამათლისა და პოლიტიკის საერთაშორისო აკადემიური კონფერენცია, 26–27 აპრილი 2014 - სტამბული, თურქეთი

სამართლისა და პოლიტიკის ბათუმის საერთაშორისო აკადემიური კონფერენცია, 23–24 აგვისტო 2014 - ბათუმი, საქართველო