ჯანდაცვა და ინჟინერია

უტრეხტის უნივერსიტეტი, ნიდერლანდების სამეფო 


 3.0  ECTS კრედიტი + სერტიფიკატი   


კურსის საფასური: € 

 

დედლაინი: 


კურსი ჯანდაცვა და ინჟინერია დაფუძნებულია ისეთ სპეციფიკურ თემებზე, როგორიცაა შესაბამისი გარემოსა და მომსახურების ტექნოლოგიების განვითარება. უფრო მეტიც, ამ კურსის განმავლობაში ყურადღება დაეთმობა ტექნოლოგიების სფეროში უკანასკნელ მიღწევებს საოჯახო და სამედიცინო უზრუნველყოფის სფეროში. კურსის განმავლობაში შემდეგი თემები იქნება შესწავლილი: ჯანდაცვა და გარემო; კეთილდღეობა სოციალურ გარემოში; კომფორტი და მომსახურება; სმენა და ჯანდაცვა; შშმ პირთა უზრუნველყოფა; ტექნოლოგიები და მოხუცებულთა მომსახურება; ელექტრონული ჯანდაცვა და მონიტორინგი;  ტექნოლოგიები ოჯახში.

 

თანამედროვე მსოფლიოში ინჟინერია ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი სფეროა ჯანდაცვის უზრუნველყოფის სფეროში. აღნიშნული კურსის პროგრამა ხაზს უსვამს ინჟინერიის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ჯანდაცვისათვის და იგი ფოკუსირებულია როგორც მომსახურების ტექნოლოგიებზე, ისე ადამიანურ ფაქტორებზე. კურსის განმავლობაში წარმოდგენილი იქნება ლექციები სამედიცინო დაწესებულებებში სამკურნალო გარემოს კეთილმოწყობაზე, შესაძლებლობებზე რომელიც საშუალებას იძლევა შემცირდეს ბიოლოგიური აგენტების რისკები ინჟინერიის მეშვეობით, რამაც გავლენა უნდა მოახდინოს პაციენტების ჯანმრთელობისათვის აუცილებელ მშვიდ და თბილ გარემოზე (ტემპერატურა), მოვლის პირობებსა და პროფესიონალების საქმიანობის უზრუნველყოფაზე. უფრო მეტიც, ჩვენ განვიხილავთ საინჟინრო შესაძლებლობებს ყველა სახის პაციენტებთან, მათ შორის შშმ პირებთან მიმართებით. საზაფხულო სკოლა მოიცავს ვორქშოპებს, ლექციებს, ექსკურსიებს და  საერთაშორისო და ეროვნული ექსპერტები, რომლებსაც დიდი გამოცდილება აქვთ ჯანდაცვისა და ინჟინერიის სფეროში, საზაფხულო სკოლას საერთაშორისო ხასიათს შესძენენ.

 

სამიზნე ჯგუფი

 

სტუდენტები (ბაკალავრიატის საფეხური) და პროფესიონალები რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ან აქვთ გამოცდილება ინჟინერიასა და ჯანდაცვაში.

 

სწავლების სტრუქტურა 

ყოველდღიური პროგრამა 09:00 - 16:00


დღის განრიგი:
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

 

+995 555 18 44 56
www.academicinst.com

sumschools@academicinst.com


დარეგისტრირდი საზაფხულო სკოლისათვის