ინტერკულტურული უნარების კონფერენცია ბოსტონში
24/02/2017
მალხაზ ნაკაშიძემ აშშ-ში მონაწილეობა მიიღო ინტერკულტურული უნარების კონფერენციაში, რომელიც ბოსტონის კოლეჯში, მასაჩუსეტსის შტატში გაიმართა. კონფერენცია ყოველწლიურად იმართება ბოსტონის კოლეჯში საერთაშორისო განათლების ცენტრის ორგანიზებით და განიხილება საზღვარგარეთ წარმყვანი მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების აქტუალურ საკითხები, საერთაშორისო პროგრამებში სტუდენტთა და აკადემიური პრესონალის მონაწილეობის პრობლემები. კონფერენციაში მონაწილეობას ღებულობდნენ სხვადასხვა წამყვანი უნივერსიტეტების, კოლეგების პროფესორები, განათლების სფეროს ექსპერტები. კონფერენციის ფარგლებში განხილურ იქნა სხვადასხვა ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობები.